Trnava

Plaatsen > Trnava

Trnava is één van de 78 Slowaakse Gemeenten.

Trnava is gesticht in 1238.Trnava is een stad met ongeveer 68.500 inwoners. Trnava ligt in het westen van Slowakije en is de hoofdstad van de gelijknamige streekprovincie (Trnavský kraj).

Trnávka  ligt temidden van uitgestrekte wijngaarden en vruchtbare akkers. Als religieus en geestelijk centrum van Hongarije tijdens de Turkse heerschappij verrezen in de stad zoveel interessante gebouwen dat men wel van het “Slowaakse Rome” sprak.

Het universiteitscomplex stamt uit de 17e eeuw. De St. Nicolaas kathedraal is uit 1380. Het voormalige aartsbisschoppelijke paleis is in 1562 ingewijd.

In 1238 verhief de Hongaarse koning Béla IV het plaatsje Zumbothel tot kroonstad en verleende hij de plaats het recht elke zaterdag markt te houden. De bewoners van deze direct onder de koning ressorterende stad konden hun magsitraat en hun rechters vrij kiezen; ze hoefden geen oorlogsinspanningen te leveren en mochten naar eigen goeddunken over hun vermogen beschikken, iets dat in de middeleeuwen lang niet overal was toegestaan. Op het snijpunt van twee Europese handelswegen gedijden en bloeiden het handwerk en de handel. In 1543 verplaatste de aartsbisschop van Esztergom zijn zetel naar Trnava omdat zijn stad, zoals het grootste deel van Hongarije, door de Turken bezet was. In 1635 stichtte hij een universiteit naar het voorbeeld van de sinds 1586 bestaande universiteit Graz, met een theologische en een filosofische faculteit; in 1667 kwam er een juridische faculteit bij; in 1669 volgde de faculteit der geneeskunde. Trnava ontwikkelde zich tot het geestelijk centrum van Hongarije en telde al in de 17e eeuw meer dan veertig drukkerijen. In 1777 verplaatste Maria Theresia de universiteit naar Boeda, een deel van het latere Boedapest, en in 1820 keerde de aartsbisschop naar Esztergom terug. Trnava zou een provincieplaatsje geworden zijn als Slowaakse intelectuelen de stad in 1792 niet tot zetel van een “Geleerd Genootschap” (Učené tovarišstvo) hadden verkozen, de tot dan toe belangrijkse wetenschappelijke en literaire vereniging van het land. Hierdoor werd het nationale bewustwijn van de Slowaken buitengewoon versterkt. Tenslotte verkoos het Vaticaan Trnava tot residentie van de aartsbisschop, een representant van de rooms-katholieke kerk in Slowakije dus.

De belangrijkste industrietakken in deze 70.000 inwoners tellende stad zijn tegenwoordig machinebouw en voedingsmiddelenindustrie. Sinds 1989 wordt de zetel van de aartsbisschop van Slowakije in Trnava weer bezet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *