Regeringsvorm

Thema’s > Regeringsvorm

De Grondwet van de Republiek Slowakije dateert van 1992. De staat Slowakije bestaat officieel sinds 1 januari 1993, zie ons uitgebreid artikel over de geschiedenis van Slowakije. De president wordt gekozen door de bevolking, in directe verkiezingen, voor een periode van vijf jaar. Hoewel de uitvoerende macht bij het kabinet ligt, is zijn functie meer dan zuiver ceremonieel. Zo kan de president onder de in artikel 102 van de Grondwet vastgestelde voorwaarden het parlement ontbinden, benoemt en ontslaat hij de minister-president en de ministers, heeft hij (opschortend) vetorecht op door het parlement aangenomen wetgeving en benoemt hij drie leden van de Raad voor de Rechterlijke Organisatie. De regeringsleider is de premier. De Nationale Raad, het parlement, heeft één kamer en bestaat uit 150 afgevaardigden, die voor een periode van vier jaar worden gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging.

Sinds 2001 is het land ingedeeld in 8 regio\\’s: de regionale parlementen en de gouverneurs worden rechtstreeks gekozen. In het kader van de decentralisatie krijgen regio’s steeds meer taken, waaronder die op het gebied van onderwijs, cultuur en gezondheidszorg. In september 2004 volgde de fiscale decentralisatie, waarbij de regio’s en gemeenten het grootste gedeelte van de opbrengst van de inkomstenbelasting toegewezen kregen. Zij vervullen ook een rol bij de programmering en besteding van EU-structuurfondsen.

De rechterlijke macht is onafhankelijk. Slowakije heeft zowel een Hooggerechtshof als een Constitutioneel Hof. In de rechterlijke organisatie vervult de Raad voor de Rechterlijke Organisatie een sleutelfunctie. Met uitzondering van de benoeming van de leden van het Constitutioneel Hof (waarvoor een andere procedure geldt), heeft de Raad voor de Rechterlijke Organisatie o.m. de taak om rechters voor te dragen voor benoeming en ontslag, waaronder ook de voorzitter en de leden van het Slowaakse Hooggerechtshof. De Raad voor de Rechterlijke Organisatie bestaat uit 17 leden, waarvan er 8 door de Slowaakse rechters worden gekozen, 3 door het parlement, 3 door de president en 3 door de regering. Rechters worden benoemd voor een onbepaalde termijn.

Links naar Regerings websites van Slowakije

Regering sites: Grote Staatsorganen

Regering sites: Ministeries

Regering sites: economische agentschappen & aanverwanten.

Regering Aanverwante sites: instituten, Boards & bureaus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *