Gezondheidszorg

Thema’s > Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is er redelijk goed ontwikkeld. Voor een verblijf in Slowakije zijn geen inentingen nodig. Er zijn voldoende medische voorzieningen voorhanden.

Apotheken vindt u meestal in de grote steden. Medicijnen zijn op recept makkelijk verkrijgbaar. Er is altijd een apotheek die zondag- of weekenddienst draait. Informeert u hier op plaats van bestemming naar!

Artsen en ziekenhuizen vragen buitenlanders veelal om contante betaling. Bij ziekenhuisopname direct uw verzekeringsmaatschappij daarvan in kennis stellen zodat zij voor betaling kunnen zorgen. Houdt altijd de gegevens (welk ziekenhuis, welke arts, telefoonnummer e.d.) bij de hand.

De gezondheidszorg in Slowakije vertoont ondanks het bovenstaande wel steeds meer tekenen van verval; een drastische hervorming is dringend nodig. De salarissen van het medisch personeel zijn laag en er vindt grote uitstroom plaats. In maart 2003 werd een nieuwe gezondheidswet aangenomen, die in een bescheiden eigen bijdrage voor ziekenhuisopname, doktersbezoek en medicijnen voorziet. Deze hervorming heeft tot een aanzienlijke daling van het beroep op medische dienstverlening geleid. In september 2004 zijn zes wetten aangenomen, die voorzien in vergaande hervormingen.

Slowakije biedt gezondheidszorg van goede kwaliteit. Elk dorp heeft een gezondheidscentrum en er is ten minste één ziekenhuis in elke stad en verschillende gezondheidscentra. Zeer gespecialiseerde ziekenhuizen bevinden zich bijvoorbeeld in Bratislava, Martin, Banska Bystrica en Košice. Eerste hulp posten zijn in elk ziekenhuis open van ’s middags tot aan de ochtend en in het weekend 24 uur. De medische noodhulpdienst is 24 uur per dag 7 dagen per week operationeel.

Noodtelefoonnummers: 155 en 112

Gezondheidszorg in Slowakije wordt gefinancierd door de ziektekostenverzekering. Een ziektekostenverzekering in Slowakije is verplicht en wordt betaald door elke burger van Slowakije. De verzekeringspremie wordt van het loon afgetrokken. De medische verzekering voor kinderen, gehandicapten en vrouwen met zwangerschapsverlof wordt betaald door de staat.

Sommige medische behandelingen zoals plastische chirurgie of sterilisatie moeten door de patiënten zelf betaald worden. Prijslijsten zijn te vinden in elk gezondheidscentrum.

Tandheelkundige behandelingen in Slowakije worden meestal niet volledig vergoed door de ziektekostenverzekering en veel tandartsen in Slowakije hebben geen contracten met zorgverzekeraars. In dit geval betaald de patiënt zelf de volledige behandeling.

Operaties en ziekenhuisbehandelingenvallen in Slowakije  ook onder de ziektekostenverzekering. De meeste medicijnen zijn gedeeltelijk gedekt door de verzekering; sommige medicijnen zelfs volledig, terwijl andere niet worden gedekt. Antibiotica en veel andere pillen zijn alleen op doktersrecept verkrijgbaar.

Spoedeisende patiënten kosten 60 SKK (1,99 EUR). Burgers van de Europese Unie moeten een geldige Europese ziekteverzekeringskaart hebben. Medische behandeling voor andere buitenlanders is beschikbaar tegen contante betaling. Openingstijden voor gezondheidscentra zijn meestal van 7.30 uur tot 15.00 uur, maar kunnen variëren. Er zijn diverse eerste lijn artsen in Slowakije: algemene artsen, kinderartsen, huisartsen voor volwassenen, gynaecologen, tandartsen en specialisten.

Medicijnen worden verkocht in apotheken. Er is in bijna elk dorp een apotheek, en in elke stad verschillende apotheken. De apotheken in Slowakije hebben een goede voorraad medicijnen. Apotheken zijn meestal open van 7.30 uur tot 16.00 uur. De naam en het adres van de dienstdoende apotheek zijn te vinden op de deur van elke apotheek.

Grote ziekenhuizen in Slowakije

Ziekenhuizen in Bratislava
Faculteitsziekenhuis Bratislava:
Kramáre – Ľ. Dérera, 5 Limbova street, 02/59541 111
Ružinov – 6 Ružinovská street, 02/4823411
Staré mesto – 13 Mickiewiczova street, 02/57290 111
Petržalka – Sv. Cyrila a Metoda, 11 Antolská street, 02/68671 111

Children’s Faculty Hospital, Kramáre, 1 Limbová street, tel. 02/59371111
National Oncological Institute – 1 Klenová street, 02/59378 111
Het Nationaal Instituut voor Cardiovasculaire Ziekten, 1 Pod krásnou hôrkou, Kramáre, tel. 02 59320111
Militair hospitaal: 1 Cesta na Červený most, tel. 02/59351216

Banská Bystrica Ziekenhuizen
Children’s Faculty Hospital, 048/4726511, Banská Bystrica

Košice Ziekenhuizen
Faculteit Ziekenhuis L. Pasteura, 43 Rastislavova street, 055/6153111, 1 trieda SNP, 055/6402111

Martin Ziekenhuizen
Martin Faculty Hospital, Kollárova 2, Martin, 043/4203303

Verzekeringsmaatschappijen in Slowakije

  • General Health Insurance Company (Všeobecná zdravotná poisťovňa)
  • Dôvera ziektekostenverzekeringsmaatschappij
  • Union Health Insurance Company

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *